logo
Wtorek, 21 listopada 2017
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Rok A - 23 niedziela zwykła

Pozyskiwanie zagubionego brata
Ks. Leszek Skaliński SDS 2011-09-04
Ez 33,7-9; Rz 13,8-10; Mt 18,15-20
To co nadaje piękna każdej Ewangelii, to fragmenty, które s± wzięte z konkretnego i realnego życia ludzkiego. To wła¶nie one pokazuj± drogę ku temu, by jeszcze bardziej rozwinęło się dobro w ¶wiecie. Przykładem jest dzisiejsza Ewangelia.

Upomnieć, aby ocalić
O. Andrzej Prugar OFMConv 2008-09-07
Ez 33,7–9; Rz 13,8–10; Mt 18,15–20
Zdarzyło się, że gdy ¶w. Franciszek przebywał w Sienie, przyszedł do niego dominikanin... Długo i przyjemnie rozmawiał z nim na temat Pisma ¶w. Zapytał o znaczenie tekstu proroka Ezechiela...

Upomnienie inspirowane miło¶ci±
Ks. Tomasz Raćkos SDS 2005-09-04
Ez 33,7-9; Rz 13,8-10; Mt 18,15-20
Być może komu¶ z nas, dziwnym wydaje się polecenie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „IdĽ i upomnij swego Brata!”. Kto¶ mógłby powiedzieć, że wreszcie Chrystus zleca swoim uczniom co¶ łatwego do wykonania. Bowiem, komu z nas obce jest wytykanie czyich¶ błędów, zwracanie komu¶ uwagi, szybkie wydawanie s±dów i krytykowanie?...